Podmínky ochrany osobních údajů

Jsme společnost EUROBI spol. s r.o., se sídlem Nádražní 371, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 63476100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 20433 („My“).

 

Provozujeme e-shop na webových stránkách https://www.robi.cz

 

Při prodeji zboží na e-shopu a provozu Našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje jako tzv. správci osobních údajů, tedy určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 1. Zpracování osobních údajů

 

 

 • Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

 

V záložce kontakt můžete využít kontaktní formulář a kontaktovat Nás. Kontaktní formulář slouží pro sběr Vašich dotazů na Naše zboží, na dotazy ohledně dostupnosti, fungování Našeho e-shopu atp. Pro vyplnění kontaktního formuláře od Vás budeme požadovat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu. Dále budeme zpracovávat informace, které vložíte do textu samotné zprávy. 

Z jakého důvodu?

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme, abychom Vás mohli zpátky kontaktovat, odpovědět na Váš dotaz, případně navázat další spolupráci, pokud bude z dotazu vyplývat.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, případně na základě oprávněného zájmu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění odpovědi na Váš dotaz a obhajobě vlastních nároků v souvislosti s poskytnutou odpovědí.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat do doby, než odpovíme na Váš dotaz a následně po dobu nutnou k obhajobě vlastních nároků.

 

 

 • Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační a dodací údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo.

 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši společnou smlouvu – doručili Vám Naše zboží, informovali Vás o předání přepravci, kontrolovali, zda bylo zboží doručeno a uhrazeno apod. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů. 

 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění Našich povinností, které Nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Osobní údaje využijeme také z toho důvodu, abychom ochránili vlastní majetkové a právní zájmy. Může se stát, že mezi námi dojde ke sporu. V takovém případě využijeme Vaše osobní údaje také k ochraně vlastních právních nároků.

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění Naší právní povinnosti a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem spočívající v ochraně právních nároků.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Do doby dodání zboží a poté minimálně po dobu 3 let od dodání zboží. Doba uložení vždy bude závislá na tom, jaké právní předpisy se aplikují, případně zda již uplynula promlčecí doba pro účely daňové kontroly, uplatnění Vašich nároků atp.

 

 

 • Newslettery (obchodní sdělení)

 

 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste Nám to při nákupu, použijeme Vaši e-mailovou adresu pro rozesílku Našich novinek, případně dalších obchodních sdělení.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje Nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste Nám to při nákupu nezakázali.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

5 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo Nás kontaktujte na e-mailu: info@eurobi.cz 

 

 1. Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u Nás. Přesto pro Nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že Nám pomáhají s chodem Našeho e-shopu. Těmto osobám se říká tzv. příjemci osobních údajů. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží, kterou je společnost cargo-partner ČR s.r.o.
 • společnost poskytující účetní služby, kterou je společnost Vista Brno, Spol. S R.o.
 • společnost, která pomáhá se správou a technickým zabezpečením e-shopu, kterým je společnost PREZZA s.r.o.
 • společnost zajišťující rozesílku e-mailů, kterou je společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o.

 

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

 • orgány státní správy, které zajišťují správu v oblasti daní a kontroly účetnictví, případně další orgány, které Nás k předání osobních údajů vyzvou.

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 1. Co byste dál měli vědět

 

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatizovaného zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte Nás na e-mailové adrese info@eurobi.cz.

 1. Používání souborů cookies

 

Cookies jsou textové a další soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě Našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení a webového prohlížeče. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují Nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají Nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Na webových stránkách jsou využívány následující soubory cookies:

 

Nezbytné cookies: takové, které slouží k tomu, abychom si zapamatovali, zda jste Nám s jejich uložením dali souhlas (CookiesOK), abychom Vám správně zobrazili e-shop, zapamatovali si obsah Vašeho nákupního košíku atp. Bohužel neexistuje způsob, jakým používání těchto cookies zakázat, než si přestat prohlížet Naše webové stránky.

 

Analytické/statistické cookies: Tyto nástroje Nám umožňují sledovat zdroje návštěvy a počet návštěv. Všechny získané informace jsou agregovány a není možné identifikovat konkrétní osobu. Vašemu prohlížení je přiřazen unikátní identifikátor. Konkrétně využíváme nástroj Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited, se sídlem Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko.

Pokud tedy povolíte analytické nástroje, budou využívány cookies od této společnosti, se kterou mohou být následně tyto informace dále sdíleny. Podrobnosti o Google Analytics, včetně druhů cookies, jsou dostupné zde: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage. Zároveň si můžete nainstalovat Add-on, který znemožní ukládání Google Analytics ve Vašem prohlížeči.

 

Reklamní cookies: můžeme využívat také reklamní cookies od společnosti Google Ireland Limited, a to konkrétně prostřednictvím nástroje:

 

Google Ads. Tato služba Nám umožňuje umístit Naše reklamy na webové stránky společnosti Google a jejích partnerů (např. bannery ve videích). Při zapnutí reklamních cookies se do Vašeho prohlížeče uloží ID, které má omezenou platnost. Pokud v době platnosti této cookies navštívíte některé stránky, zjistíme to prostřednictvím této služby. Služba je provozována společností Google Ireland Limited, se sídlem Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko. Detailnější informace jsou k dispozici na stránkách společnosti Google: https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=cs

 

Sklik a Zboží.cz. Tato služba Nám umožňuje umístit Naši reklamu na webové stránky Seznam.cz (a Zboží.cz) a webové stránky jeho partnerů. Sklik funguje tak, že když navštívíte Naše webové stránky, kód Sklik na Našich webových stránkách identifikuje vaše ID ze souboru cookie Sklik a zařadí ho do našeho remarketingového seznamu. My pak určíme, za jakých podmínek budete z tohoto seznamu vybráni pro zobrazení Naší reklamy. Pokud jsou tyto podmínky splněny, reklama se zobrazí. Služba je provozována společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5. Více informací o službě: https://napoveda.sklik.cz.

 

Facebook Pixel. Tato služba slouží k umístění reklam na sociální síti Facebook, přičemž Nám pomáhá s tím, aby se Vám na Facebooku zobrazovala relevantní reklama a odpovídala Vašemu potenciálnímu zájmu. Nástroj také slouží k tomu, abychom byli schopni změřit efektivitu a účinnost zobrazovaných reklam. V případě, že tedy souhlasíte s marketingovými cookies, zaznamená se do Vašeho prohlížeče informace o návštěvě Naší stránky, což se následně může projevit ve Vašem profilu na sociálních sítích. Službu provozuje společnost Facebook Ireland Ltd, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Informace, jak Facebook využívá data naleznete v jejich zásadách používání dat: https://www.facebook.com/policy. Zobrazování reklam si můžete také nastavit prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajůNařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na Nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u Nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po Nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. Podrobnosti k jednotlivým právům naleznete v článcích 15 až 22 GDPR.

 

Veškerá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese info@eurobi.cz

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 7. 2022